Badania kliniczne

W Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego prowadzone są badania w poniższych zakresach tematycznych:


  • Endoskopowe techniki zaopatrywania przetok jelitowo atmosferycznych.
  • Zapobieganie uszkodzenia wątroby u chorych żywionych pozajelitowo w warunkach domowych.
  • Wyniki leczenia chorych z wielopoziomową niedrożnością na tle rozsiewu nowotworowego.
  • Żywienie do i pozajelitowe w chorobach zapalnych jelit Badania nad efektywnymi strategiami rekonstrukcji przewodu pokarmowego i powłok u choych z przetokami jelitowo-atmosferycznymi.
  • Badania nad bezpieczeństwem nowoczesnych emulsji tłuszczowych w żywieniu pozajelitowym.
  • Zastosowaniem czynników troficznych i modyfikujących czynność przewodu pokarmowego u chorych z zespołem krótkiego jelita Rola kalorymetrii pośredniej w optymalizacji leczenia metabolicznego powikłań chirurgicznych.
  • Strategie postępowania z wieloopornymi bakteriami.