Karta konsultacyjna

Chcąc zgłosić pacjenta do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Chorego
i przesłać ją faksem bądź na adres mailowy umieszczone w nagłówku Karty.