Kontakt

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii
Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
00-416 Warszawa  ul. Czerniakowska 231
Sekretariat : Katarzyna Miałkowska
tel: (022) 584-13-20
fax: (022) 622-76-18

email: kl.chir.zywienia@szpital-orlowskiego.pl

MAPA DOJAZDU DO KLINIKI