Sieć Ośrodków Leczenia Niewydolności Jelit

Polska Sieć Ośrodków Leczenia Niewydolności Jelit została powołana w dniu 6 września 2015 roku. Powodem utworzenia tego porozumienia była konieczność zacieśnienia współpracy i koordynacji wzajemnych działań w celu podnoszenia kwalifikacji i jakości leczenia chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością jelit (NJ). Aktualnie sieć tworzą:

  1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM w Szpitalu im. prof. Orłowskiego Warszawa (dr hab. n med. Jacek Sobocki)
  2. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala im Stanleya Dudrik'a w Skawinie (dr hab. n med. Stanisław Kłęk)
  3. Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala im. Pirogowa w Łodzi (dr n. med. Marek Kunecki)
  4. Oddział Gastroenterologii Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu (dr n. med. Konrad Matysiak)
  5. I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego (prof. dr hab. n. med. Sławomir Rudzki)
  6. Ośrodek Żywienia Klinicznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie (dr n med. Krystyna Urbanowicz)
  7. Ośrodek Żywienia Klinicznego WSS im dr J.Gromkowskiego we Wrocławiu (dr n.med Anna Zmarzły)
  8. Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia z Poradnią Żywienia Do i Pozajelitowego w Warunkach Domowych Copernicus sp. z o.o. w Gdańsku.

Cele stworzenia sieci

Cel podstawowy

- Wzajemne wsparcie i koordynacja działań w celu poprawy jakości leczenia chorych z niewydolnością jelit

 

Cele szczegółowe - tworzone są doraźnie w celu realizacji celu podstawowego

- Tworzenie wytycznych postępowania u chorych z NJ

                - wytyczne żywienia chorych z NJ na tle choroby nowotworowej (kryteria włączenia, kryteria wyłączenia, wytyczne szkolenia, wytyczne ponownego przyjęcia i przekazania do leczenia hospicyjnego, dobór mieszaniny)

- Koordynacja działań na rzecz zapewnienia ciągłości świadczeń dla chorych z NJ 

- Prowadzenie wieloośrodkowych badań naukowych

- Prowadzenie działalności szkoleniowej dla chorych i personelu medycznego

- Stworzenie ogólnopolskiej bazy chorych żywionych pozajelitowo

 - Działalność międzynarodowa (prowadzenie badań naukowych, organizacja szkoleń, tworzenie wytycznych)

 

Kryteria jakie musi spełniać ośrodek starający się o włączenie do sieci:

Ośrodek będący członkiem sieci jest jednocześnie ośrodkiem najwyższego poziomu referencyjności (Centre of Excellence). Prowadzi leczenie wszystkich rodzajów niewydolności jelit, w tym leczenie zespołu krótkiego jelita, przetok przewodu pokarmowego, niewydolność na tle choroby nowotworowej i zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Posiada możliwości żywienia pozajelitowego w domu zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, wykonywania endoskopii zabiegowej, pełnej diagnostyki obrazowej i radiologii interwencyjnej oraz chirurgicznej rekonstrukcji przewodu pokarmowego i powłok. Posiada odpowiednie  doświadczenie, w tym prowadzi minimum 50 chorych leczonych pozajelitowo w domu.

Ośrodek jest zobowiązany do przyjmowania chorych z NJ i nie może odmówić pomocy w uzasadnionych przypadkach. Jeśli nie jest w stanie przyjąć chorego w krótkim terminie, porozumiewa się i przekazuje do innego ośrodka w sieci.