Jacek Sobocki

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2001 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, w 2013r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Praktykę zdobywał w wielu placówkach zarówno w kraju jak i za granicą. Członek m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich i European Association of Endoscopic Surgery. Specjalizuje się w chirurgii onkologicznej jamy brzusznej oraz zaawansowanych operacjach laparoskopowych. Autor wielu prac publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, za które był wielokrotnie nagradzany.